Aquamora Logo

De 5 elementen.

 

Bij de Traditionele Chinese Geneeskunde werkt men met de 5 elementen. Ons

lichaam heeft 12 meridianen (hier stroomt energie doorheen). Deze meridianen

hebben de namen van onze organen maar het zijn "energetische lijnen" die met

elkaar (met onze organen) in verbinding staan. Je ziet deze lijnen niet, maar net als

de aura zitten ze wel in en om ons heen. Vandaar de Heilige Geometrie (de lijnen) op

de glazen.

 

Elk van die meridianen is onderverdeeld bij één van de 5 elementen: hout (ook wel lucht), vuur, aarde en water. Later is daar het element metaal (ook wel ether) bijgekomen. Het element vuur heeft 4 meridianen, de anderen hebben ieder twee meridianen.

De helft van de meridianen is mannelijk (Yang) en de andere helft is vrouwelijk (Yin).

Een verstoring van de balans tussen yin en yang kan ziektes veroorzaken. (Alle hieronder genoemde Yin-meridianen zijn schuingedrukt.)

 

De meridianen zijn gekoppeld aan elkaar en dus ook gekoppeld aan de elementen. Als er in een element een verstoring zit zal het element ervoor of erna daar ook gevolgen van ondervinden. Zo is dus alles met elkaar verbonden en heeft het ook invloed op elkaar.

Het is dus zaak om te proberen alles in evenwicht te houden.

 

VUUR: Dunne darm, hart en drievoudige verwarmer, kringloop

Het element vuur (zomer) staat voor vreugde, passie wat kan omslaan in hysterie.

Dit element zet alles in werking.

Kenmerken: aktie/rood/vuur/bloedvaten/bitter/lachen/zweet/tong als communicatiemiddel/volwassenheid/bloei en in expansie zijn.

 

 

 

ROOD
blauw
geel
groen
oranje
paars
roze
slak
pijlrechts